Skenování mobilem: Takhle na to!

Jak Skenovat Mobilem

Fotoaparát: Základ skenování

Srdcem každého skeneru je fotoaparát. Ten zachycuje obraz dokumentu a převádí ho do digitální podoby. Kvalita fotoaparátu má zásadní vliv na ostrost, barvy a celkovou kvalitu výsledného skenu. Důležitým parametrem je rozlišení, udávané v DPI (dots per inch). Vyšší DPI znamená detailnější sken, ale také větší soubor. Pro běžné dokumenty postačí 300 DPI, pro fotografie a grafiku je vhodné zvolit 600 DPI a více. Kromě rozlišení hraje roli i typ snímače. CMOS snímače jsou cenově dostupnější, CCD snímače zase nabízejí lepší kvalitu obrazu.

OCR: Přečte i psaný text

Optické rozpoznávání znaků, zkráceně OCR, je technologie, která umožňuje převést tištěný nebo psaný text do digitální podoby. Funguje na principu analýzy obrazu, kdy software identifikuje jednotlivé znaky, slova a věty. Ačkoliv je OCR nejefektivnější s tištěným textem, moderní algoritmy si dokáží poradit i s ručně psaným písmem.

Přesnost OCR se odvíjí od kvality předlohy, typu písma a dalších faktorů. Obecně platí, že čím kvalitnější předloha a čím standardnější písmo, tím přesnější bude výsledek. I přes občasné chyby je OCR užitečným nástrojem pro digitalizaci dokumentů, převod knih do elektronické podoby nebo zpřístupnění historických textů široké veřejnosti.

Cloudové úložiště: Sdílení jedním klikem

Cloudové úložiště se stalo nepostradatelnou součástí našich digitálních životů. Jednou z jeho nejpraktičtějších funkcí je snadné sdílení souborů s ostatními. Gone jsou dny, kdy jsme museli používat e-mailové přílohy s omezenou velikostí nebo přenosné disky. S cloudovým úložištěm stačí pár kliknutí k odeslání fotek z dovolené, pracovních dokumentů nebo videí přátelům a kolegům. Většina platforem nabízí možnost vytvoření odkazu na sdílení, který lze odeslat komukoli, i když nemá účet u daného poskytovatele. Můžete také nastavit různá oprávnění pro sdílené soubory, jako je možnost úprav nebo pouze prohlížení.