informace o házenkářském míči

Házenkářský Míč

Vše o házenkářském míči: Historie, pravidla a tipy pro výběr

Historie házené a míče Házená, jak ji známe dnes, má kořeny v dávné minulosti. Již staří Řekové a Římané hráli hry s míčem, které se podobaly házené. Ve středověku se pak v Evropě rozšířily různé hry s míčem, které se hrály rukama. Tyto hry se lišily pravidly i názvy, ale spojovala je základní myšlenka -...